Browsing by Keyword Wavelet transform


???browse.nav.jump.subject???
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 41 to 41 of 41 < previous 
DateTitleAuthor(s)
2007一种基于交叉证认技术的自适应小波变换及其在削减GPS多路径误差中的应用Zhong, P; Ding, XL ; Zheng, DW; Chen, W ; Huang, DF